Audyt z oceny dostępności cyfrowej platformy GPW

Zdjęcie klawiatury z napisem AUDYT

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych wszystkie jednostki finansowane z budżetu Państwa oraz podmioty realizujące zadania publiczne, a także wszystkie firmy i instytucje korzystających z funduszy unijnych powinny spełniać zestaw minimalnych wymagań dotyczących dostępności stron WWW opisanych przez standard WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) na poziomie AA.

W dniu 15 kwietnia 2021 r. platforma GPW została poddana ocenie przez zewnętrzna i niezależną firmę pod kątem m.in. zgodności z zasadami WCAG 2.1. Raport z oceny dostępności można zobaczyć TUTAJ. Poniżej znajduje się podsumowanie raportu:

Na podstawie wyników testów narzędziami wspomagającymi i czytnikiem ekranu oraz wyników eksperckiego badania strony wraz z wytypowanymi podstronami stwierdza się, że strona gpw.edu.pl jest zgodna z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych na poziomie AA.

 

Opublikowano 2021-04-19 15:09

Powrót